DANH SÁCH ĐOÀN BUN 71 (+ 69,70,74,75,76)

       Để có thêm cơ hội giao lưu, nhớ,  tìm, trao đổi qua e-mail hoặc gặp lại nhau, xin mời mọi người tải  các files Danh sách các Đoàn về để nhận đồng hương, đồng môn  (học cùng trường) hay anh, chị em kết nghĩa gì đó  (Chú ý : Thông tin chỉ là tham khảo).

1.  DANH SÁCH ĐOÀN BUN 69

2 . DANH SÁCH ĐOÀN BUN  70

3. DANH SÁCH ĐOÀN BUN 74                                    

4. DANH SÁCH ĐOÀN BUN  75

5. DANH SACH DOAN BUN 76 

DANH SÁCH ĐOÀN BUN 71

(Đã chỉnh sửa mail 07/4/2015

STT

 HỌ VÀ TÊN

 ĐI

TỪ

 HIỆN Ở

GHI CHÚ

E-Mail

C

R

.

TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP SOFIA

.

1  1

Trần Kim Anh

0913247928

Hanoi  HN cnkimanh@gmail.com
2  2

 

Vũ Tiến Biển

 TB  HN Đã mất
3 3

Trịnh Cường

0914152153

Hanoi  KH  cuongvtnnkh@yahoo.com
4  4

 

Phạm Gia Hồng

0983171277

Hanoi HN
5  5

 

Bùi Lê Inh

0912164666

HNN S.La buileinh@yahoo.com
    6   6

 

Đỗ Hữu Khuyến 

   
 Đã mất
7  7

Đào Hồng Liên

0913283667

Hanoi HN honglien_01@yahoo.com.vn
8  8

Trần Văn Lư

    Chưa liên lạc được
9 9

 

Nguyễn Hữu Ninh

0903702180

Q.Ninh HCM huuninh135@gmail.com
10  10

Trần Thị Nhung

0946361216

HNN HN tranthinhungpc@yahoo.com
11 11

 

Nguyễn Văn Phúc

0913670674

Hanoi HN phuc.smp135@gmail.com
12  12

Lương Quang Phiệt

0903294527

HP HN lqphiethanoi2005@yahoo.com
13  13

Đào Công Quyết

0904823323

H.Tây HB dacohado@yahoo.com.
14  14

 

Lê Minh Sơn

0912286311

V. Phú PT leminhsonblt@gmail.com
15  15

Vũ Thị Tuyên

Bắc Thái Sofia linhtuyenbg@yahoo.com
16  16

Nguyễn Hải Vân

01634791728

BN HN vanmao52@yahoo.com.vn

 

TRƯỜNG HOÁ SOFIA

 

17  1

 

Nguyễn Thế Khôi

0912597423

BN BN khoivptu@yahoo.com 
18 2

 

Nguyễn Phương Lâm

0913364481

Vĩnh Phú HN lid157@yahoo.com.
19  3

Nguyễn Trinh Lợi

0979.861.626

N.Tĩnh HN nguyentrinhloi@yahoo.com
20  4

 Nguyễn Văn Minh

    Chưa liên lạc được
21  5

Nguyễn Ngọc Thạch

0911.487.040

0983.162.966

HT Hà Tĩnh  
22 6

 

Cao Mạnh Tường

0913502961

QN HN manhtuongcao@yahoo.com

 

TRƯỜNG XÂY DỰNG SOFIA

 

23  1

 

Phạm Đình Ban

0903229279

BN BN phambanniapp@yahoo.com
24 2

 

Vũ Thị Bình

0912542533

HH HN  vbinhhau1@yahoo.com
25  3

Hoàng Duy Cổng

(1953 – 2013)

QN HN  hoangcong_1612@yahoo.com  .Mất ngày 17/11/2013
26  4

 

Mai Ngọc Đạt

909592162

Hanoi HCM maidat53@yahoo.com.vn
27  5

 

Nguyễn Duy Khang

0913205579

Hanoi HN nguyen_duy_khang53@yahoo.com
28  6

 khanh

Phan Đình Khánh

   Úc khanhanh18@gmail.com

 

29 7

 

Nguyễn Thị Hiền

QB HN
30  8

Trần Văn Hiền

0913485186

Q.Trị QT hienvant@yahoo.com.vn
31  9

 

Nguyễn Tuấn Hùng

0903236162

Hanoi HN  nthung53@gmail.com
32  10

 

Lê Hoàng Tân

0915959168

Hanoi HN  le_hoang_tan@yahoo.com
33 11

Nguyễn Quyết Tiến

0916792189

HNN HN
34  12

 

Nguyễn Đức Tuệ

0903410939

Nghệ Tĩnh HN ngductue@yahoo.com.vn

 

TRƯỜNG TỔNG HỢP SOFIA

 

35  1

 

Nguyễn Thanh Hương

0904072254

Hanoi HN
36  2

 

Phạm Quang Kính

0913505259

QN QN kinhbio@gmail.com
37  3

 

Trần Ái Loan

0913281433

Hanoi HN tran_ai_loan@yahoo.com.vn
38  4

 

Bùi Thị Nhâm

0913233217

Thái Bình HN
39  5

 

Hoàng Thế Xương

0913057803

Hà Tây HN lamhpvn@gmail.com

 

TRƯỜNG MÁY SOFIA

 

40 1

Đinh Thị Hạnh

0912113837

HH HN dinhthihanha@yahoo.com
41 2

Trần Văn Ngũ

HH HCM ? Chưa liên lạc được
42 3

Nguyễn Văn Thạch

T. Hoá ??? Chưa liên lạc được
   

43

4

 

Trần Mạnh Tiết 

  Bắc Ninh
   BN
   Đã mất

.

TRƯỜNG KINH TẾ CÁC MÁC – SOFIA

.

44

Cái Văn Thiệu

01275.044.767

QB QB 
45

 

Đặng Thị Quy

0903290726

 Thái Bình  HN quythidang53@yahoo.com
 

HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA SOFIA

 

46

 

Tạ Huấn

0913565401

 Hà Nội         HN  
huongbac12112001@yahoo.com
47

 

Nguyễn Thị Nhung

01656455603

 Hà Nội         HCM
48

 oanh3

Nguyễn Kim Oanh

Hà Nội        HN Chưa liên lạc được

 

TRƯỜNG Y SOFIA

49  1

Đỗ Văn Bình

0982734255

Hà Tây HN  
50  2

 

Nguyễn Hoàng Dung

0913502096

Hanoi HN bulrose@gmail.com
51 3

Lê Thế Dũng

0903529505

  Huế lethedung15@yahoo.com
52 4

 

Ngô Minh Tâm

0913854615

HP HCM minhtamytq8@yahoo.com
53 5

Nguyễn Hồng Thuý

0903.202.382

Hanoi HN hongthuy7178@yahoo.com.vn
54  6

Dương Bá Trực

0904114100

HP HN duongtruc2002@yahoo.com
55 7

Phó Thiên Tú

0912213868

Hanoi HN phothientu@yahoo.com
56  8

Phạm Thị Xe

01266391819

  Q.Ngãi

.

TRƯỜNG THÚ Y SOFIA

.

57  1

 

Nguyễn Thị Thanh Bình

0958771953

Hanoi HN binhttn22@yahoo.com.
58 2

 

Vũ Thị Chinh

0973174068

Bắc Giang
HN  ducluu50@yahoo.com
59 3

 

Lê Thị Ngọc Diệp

0913321670

Hanoi HN lengocdiep@fpt.vn.
60 4

 

Trương Thị Khoa

0912397983

HP HN truongkhoa1954@yahoo.com.vn
61  5

 

Nguyễn Ánh Lê

01266057714

Hanoi HN
62  6

Lê Thanh Năm

0913212822

T.Hoá HN levannam1951@gmail.com.
63 7

 

Mai Thị Tân

0903837279

HP HCM maitan52@yahoo.com

.

TRƯỜNG HOÁ THỰC PHẨM – PLOVDIV

.

64 1

 

Nguyễn Anh Dũng

0930808542

Hà Nội HCM dungna@mlptower.com.
 65  3

 

Trần Thị Nga

0903999070

 Hà Nội  HCM  ngatran999070@gmail.com
 66  4

 

Nguyễn Hồ Nguyên

0903501145

 Hà Nội  HN-ĐN doanbunk71@gmail.com.
 67  5

 

Dương Phương Thái

(1954 – 2014)

 Hà Nội  HCM .Mất ngày 08/5/2014.

.

TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP – PLOVDIV

.

68 1

Trần Xuân Ái

0977166886

VĩnhPhú HN aiha2005@yahoo.com
 69  2

Hứa Quyết Chiến

0946361216

HCM huaquyetchien@yahoo.com
 70  3

Nguyễn Văn Chiến

0903702180

Hanoi HN nguyenvanchien@s.vnn.vn
71 4

Triệu Thị Kim Cúc

0913247928

Hanoi HN  
 72  5

 

Nguyễn Văn Đĩnh

0912280190

VĩnhPhú HN nvandinhhua@gmail.com
 73  6

Lê Trung Hà

0904823323

Hanoi HN letrungha53@yahoo.com
74 7

 Hành Bun 71(1).jpg

Lê Đức Hành

0913699423

Thái Bình HCM leduchanh2007@gmail.com
 75  8

Phạm Thu  Hoà

0912301752

Thái Bình HCM hoakn2002@yahoo.com
76 9

Nguyễn Văn Hoan

0989331902

VĩnhPhú HN nvhoan1950@gmail.com
77 10

 

Đỗ Suối Linh

Hanoi HCM suoilinh53@yahoo.com
78 11

Nguyễn Tiến Mạnh

0912164666

Lạng Sơn HN ntmanh53@gmail.com

 

79 12

 

Nguyễn Thị Nguyệt

Huế  chivtk@yahoo.com.vn
80 13

 

Nguyễn Thị Tâm

01634791728

VĩnhPhú HN tranthitam2007@gmail.com.
 81  14

Nguyễn Quốc Thông

0912698171

 nguyenquocthong@gmail.com
82 15

 

Nguyễn Danh Tuyên

0912286311

HP HN tuyen.vegetexco@gmail.com.
83 16

Nguyễn Thị Tuyết

( – 2011)

Hanoi HN   Mất ngày 02/12/2011
84 17

A Phan

Miền nam  Chưa liên lạc được
 85  18  Nguyễn Xuân Thái Vĩnh Phú  Chưa liên lạc được
 86  19

 

La Văn Vui

  Hà Bắc

Nội

  Đã mất 
   87    20

 

Thành Đức Trinh Bích

   

Nội

   HN  Đã mất 

.

TRƯỜNG MÁY – RUSE

.

 88  1

 

Trần Hưng

0984933711

 HNN  HN  
 89  2

 

Nguyễn Văn Ngọ

0915486406

HH  HN ngonguyenbg@hotmail.com.
 90  3

Nguyễn Đức Tuân

0913202383

 BN  HN ngductuan54@yahoo.com
 
 

 

3 phản hồi

  1. Tang anh NAM than yeu:to con dep trai kem gi tay; hoc ham hoc vi chang thua ai; gian di binh dan nhung sau…rong…; cu the cao dau phia truoc bay… xa anh xa chi may ngan ngay…khong duoc chia vui tram dip hay… nhung khi gap lai hon em say…ky niem xua nhu thac lu tran day…

  2. Toi nghi rang anh cua nguyen kim oanh nhac vien sofia la sai,khong giong chi oanh mot ty nao ca.

  3. Trang Web của đoàn LHSBul’69 đã thay đổi vì máy chủ Multiply.com đã chấm dứt. Nay trang Web của chúng tôi chuyển về địa chỉ sau http://lhsbul69.blogspot.com/ cảm ơn đoàn LHSBul’71 quan tâm.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: